سلام روز بخیر دوستان

راهنمایی خرید پرینتر برای مصارف خانگی در حد کپی و پریت کم کمک کنید ؟ ممنونم